วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
19 กรกฎาคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
25 มิถุนายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กรุงศรี
08 มิถุนายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
20 พฤษภาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
14 พฤษภาคม 2564 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
23 เมษายน 2564 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สถานที่: โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
08 เมษายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
05 มีนาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
02 มีนาคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
03 กุมภาพันธ์ 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ฟิแนนเซีย
14 มกราคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน