วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
02 ธันวาคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
16 พฤศจิกายน 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2564 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
12 พฤศจิกายน 2564 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
12 ตุลาคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ
08 ตุลาคม 2564 Hospitality Day โดย หลักทรัพย์ บัวหลวง
21 กันยายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ
02 กันยายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ยูบีเอส
27 สิงหาคม 2564 Thailand Focus 2021 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 สิงหาคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ทิสโก้
19 สิงหาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2564 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
13 สิงหาคม 2564 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
21 กรกฎาคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ธนชาติ