วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
25 มิถุนายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กรุงศรี
08 มิถุนายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
08 เมษายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
05 มีนาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
02 มีนาคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
03 กุมภาพันธ์ 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ฟิแนนเซีย
14 มกราคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
08 มกราคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ธนชาติ
01 ธันวาคม 2563 Nomura Investment Forum 2020
30 พฤศจิกายน 2563 Virtual NDR โดย หลักทรัพย์ แมคควอรี
20 พฤศจิกายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์