วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
15 พฤษภาคม 2563 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
17 เมษายน 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ อาร์เอชบี
17 เมษายน 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เคทีบี
16 เมษายน 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กสิกรไทย
14 เมษายน 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
14 เมษายน 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
05 มีนาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2562 และปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สถานที่ : โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2562 และปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
23 มกราคม 2563 DBS Healthcare Day 2020 โดย หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส สถานที่ : หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) - สำนักงานใหญ่
17 มกราคม 2563 Citi Thailand Corporate Day 2020 โดย หลักทรัพย์ ซิตี้ สถานที่ : โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ
16 มกราคม 2563 Citi Thailand Corporate Day 2020 โดย หลักทรัพย์ ซิตี้ สถานที่ : โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ
14 มกราคม 2563 Finansia Investment Conference 2020 โดย หลักทรัพย์ ฟิแนนเซีย สถานที่ : โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ