วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
08 มกราคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ธนชาติ
01 ธันวาคม 2563 Nomura Investment Forum 2020
30 พฤศจิกายน 2563 Virtual NDR โดย หลักทรัพย์ แมคควอรี
20 พฤศจิกายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
12 ตุลาคม 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
01 ตุลาคม 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ บัวหลวง
28 สิงหาคม 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ยูบีเอส
27 สิงหาคม 2563 Thailand Focus 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานที่ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 สิงหาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สถานที่ : โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
14 สิงหาคม 2563 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
17 กรกฎาคม 2563 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สถานที่: โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์