วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
10 กรกฎาคม 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กสิกรไทย
10 มิถุนายน 2563 2020 Asia Healthcare Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เครดิต สวิส
08 มิถุนายน 2563 NDR Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ธนชาติ
02 มิถุนายน 2563 NDR Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ธนชาติ
21 พฤษภาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สถานที่ : โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
15 พฤษภาคม 2563 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
17 เมษายน 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ อาร์เอชบี
17 เมษายน 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เคทีบี
16 เมษายน 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กสิกรไทย
14 เมษายน 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
14 เมษายน 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
05 มีนาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2562 และปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สถานที่ : โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์