วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
04 ธันวาคม 2562 Thailand Corporate Day 2019 โดย หลักทรัพย์ ภัทร สถานที่ : แบงค์แห่งอเมริกา เมอรร์ริล ลินซ์ ประเทศสิงคโปร์
19 พฤศจิกายน 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สถานที่ : โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
14 พฤศจิกายน 2562 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
15 ตุลาคม 2562 Local Roadshow โดย หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป
09 ตุลาคม 2562 CGS-CIMB Healthcare Day โดย หลักทรัพย์ CGS-CIMB สถานที่ : โรงแรม ดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก
24 กันยายน 2562 Non-Deal Roadshow โดย หลักทรัพย์ บัวหลวง
23 กันยายน 2562 Local Roadshow โดย หลักทรัพย์ บัวหลวง
10 กันยายน 2562 Local Roadshow โดย หลักทรัพย์ ภัทร
29 สิงหาคม 2562 Thailand Focus 2019 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
20 สิงหาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สถานที่ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 สิงหาคม 2562 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 สถานที่ : โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์