วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
16 พฤษภาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 สถานที่ : โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
13 พฤษภาคม 2562 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
26 เมษายน 2562 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สถานที่ : โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
03 เมษายน 2562 Thailand Investment Conference 2019 โดย หลักทรัพย์ ภัทร สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
11 มีนาคม 2562 CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2019 โดยหลักทรัพย์ CGS-CIMB สถานที่ : โรงแรม คอนราด กรุงเทพ
26 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2561 และปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สถานที่ : โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
21 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2561 และปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561