วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
30 กันยายน 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กสิกรไทย
15 กันยายน 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ
26 สิงหาคม 2565 Thailand Focus 2022 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ไฮแอทเอราวัณ
23 สิงหาคม 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เครดิตสวิส
17 สิงหาคม 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2565 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
15 สิงหาคม 2565 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
25 กรกฎาคม 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ธนชาติ
29 มิถุนายน 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กรุงศรี
18 พฤษภาคม 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
13 พฤษภาคม 2565 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
22 เมษายน 2565 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 สถานที่: โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
21 เมษายน 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง