วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
18 พฤศจิกายน 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2565 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
26 ตุลาคม 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี
30 กันยายน 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กสิกรไทย
15 กันยายน 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ
26 สิงหาคม 2565 Thailand Focus 2022 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ไฮแอทเอราวัณ
23 สิงหาคม 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เครดิตสวิส
17 สิงหาคม 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2565 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
15 สิงหาคม 2565 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
25 กรกฎาคม 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ธนชาติ
29 มิถุนายน 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กรุงศรี
18 พฤษภาคม 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์