วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
25 มิถุนายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กรุงศรี
08 มิถุนายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
20 พฤษภาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
14 พฤษภาคม 2564 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
23 เมษายน 2564 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สถานที่: โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
08 เมษายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
05 มีนาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
02 มีนาคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
03 กุมภาพันธ์ 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ฟิแนนเซีย
14 มกราคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
08 มกราคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ธนชาติ