วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
02 กันยายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ยูบีเอส
27 สิงหาคม 2564 Thailand Focus 2021 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 สิงหาคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ทิสโก้
19 สิงหาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2564 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
13 สิงหาคม 2564 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
21 กรกฎาคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ธนชาติ
19 กรกฎาคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
25 มิถุนายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กรุงศรี
08 มิถุนายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
20 พฤษภาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
14 พฤษภาคม 2564 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
23 เมษายน 2564 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สถานที่: โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์