วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
08 เมษายน 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
02 มีนาคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
03 กุมภาพันธ์ 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ฟิแนนเซีย
14 มกราคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
08 มกราคม 2564 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ธนชาติ
01 ธันวาคม 2563 Nomura Investment Forum 2020
30 พฤศจิกายน 2563 Virtual NDR โดย หลักทรัพย์ แมคควอรี
20 พฤศจิกายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
12 ตุลาคม 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
01 ตุลาคม 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ บัวหลวง
28 สิงหาคม 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ยูบีเอส