ชื่อย่อหุ้น
CHG
ปรับปรุงเมื่อ: 30 กรกฎาคม 2564 16:39
ราคาล่าสุด
4.22
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.06 (-1.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
171,327,200
มูลค่า ('000 บาท)
717,407,792
วันก่อนหน้า
4.28
ราคาเปิด
4.26
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.22 / 218,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.24 / 1,405,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.12 - 4.28
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.30 - 4.44