ชื่อย่อหุ้น
CHG
ปรับปรุงเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2564 12:29
ราคาล่าสุด
3.86
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.02 (-0.52%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
72,202,200
มูลค่า ('000 บาท)
275,463,066
วันก่อนหน้า
3.88
ราคาเปิด
3.86
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.86 / 1,119,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.88 / 3,267,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.78 - 3.88
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.40 - 4.44