ชื่อย่อหุ้น
CHG
ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2563 16:40
ราคาล่าสุด
2.56
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.02 (0.79%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
57,412,700
มูลค่า ('000 บาท)
147,880,844
วันก่อนหน้า
2.54
ราคาเปิด
2.56
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.54 / 9,169,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.56 / 2,684,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.52 - 2.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.98 - 2.82