ชื่อย่อหุ้น
CHG
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2563 16:40
ราคาล่าสุด
2.60
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.04 (1.56%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
22,817,200
มูลค่า ('000 บาท)
58,703,620
วันก่อนหน้า
2.56
ราคาเปิด
2.54
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.58 / 100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.60 / 87,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.54 - 2.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.98 - 2.82