ชื่อย่อหุ้น
CHG
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2564 12:29
ราคาล่าสุด
2.60
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.02 (-0.76%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
36,163,800
มูลค่า ('000 บาท)
94,550,090
วันก่อนหน้า
2.62
ราคาเปิด
2.64
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.60 / 7,758,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.62 / 814,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.58 - 2.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.98 - 2.82