ชื่อย่อหุ้น
CHG
ปรับปรุงเมื่อ: 07 พฤษภาคม 2564 16:39
ราคาล่าสุด
3.16
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27,830,700
มูลค่า ('000 บาท)
88,114,688
วันก่อนหน้า
3.16
ราคาเปิด
3.14
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.16 / 1,875,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.18 / 1,041,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.12 - 3.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.30 - 3.42