ชื่อย่อหุ้น
CHG
ปรับปรุงเมื่อ: 03 ตุลาคม 2565 12:03
ราคาล่าสุด
3.64
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.04 (-1.09%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,501,188
มูลค่า ('000 บาท)
52,830,848
วันก่อนหน้า
3.68
ราคาเปิด
3.68
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.62 / 3,298,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.64 / 2,903,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.62 - 3.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.08 - 4.16