ชื่อย่อหุ้น
CHG
ปรับปรุงเมื่อ: 19 พฤษภาคม 2565 16:38
ราคาล่าสุด
3.50
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.08 (2.34%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
75,908,800
มูลค่า ('000 บาท)
264,069,694
วันก่อนหน้า
3.42
ราคาเปิด
3.40
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.50 / 1,264,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.52 / 838,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.38 - 3.54
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.08 - 4.44