ชื่อย่อหุ้น
CHG
ปรับปรุงเมื่อ: 04 สิงหาคม 2563 16:38
ราคาล่าสุด
2.40
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.02 (0.84%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
38,320,700
มูลค่า ('000 บาท)
91,996,776
วันก่อนหน้า
2.38
ราคาเปิด
2.40
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.38 / 5,138,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.40 / 9,760,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.38 - 2.42
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.98 - 2.82