ชื่อย่อหุ้น
CHG
ปรับปรุงเมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2566 16:50
ราคาล่าสุด
4.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
81,602,260
มูลค่า ('000 บาท)
326,258,108
วันก่อนหน้า
4.00
ราคาเปิด
4.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.00 / 2,766,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.02 / 2,174,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.92 - 4.04
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.08 - 4.16