เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 07 พ.ค. 2563 ถึง 04 ส.ค. 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 03 กรกฎาคม 2563 ถึง 17 กรกฎาคม 2563 )
2.44 2.46 2.34 2.38 202,001,200 486,668,642
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 05 มิถุนายน 2563 ถึง 02 กรกฎาคม 2563 )
2.60 2.62 2.38 2.42 519,606,600 1,293,048,680
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04 สิงหาคม 2563 2.40 2.42 2.38 2.40 38,320,700 91,996,776
03 สิงหาคม 2563 2.32 2.40 2.30 2.38 55,644,300 131,400,588
31 กรกฎาคม 2563 2.38 2.38 2.30 2.32 29,592,600 68,793,738
30 กรกฎาคม 2563 2.36 2.40 2.34 2.38 34,012,800 80,534,478
29 กรกฎาคม 2563 2.38 2.42 2.34 2.34 36,892,400 87,430,620
24 กรกฎาคม 2563 2.40 2.42 2.38 2.40 12,698,600 30,476,186
23 กรกฎาคม 2563 2.40 2.42 2.38 2.40 33,325,800 79,913,602
22 กรกฎาคม 2563 2.42 2.42 2.38 2.40 12,535,000 30,059,320
21 กรกฎาคม 2563 2.40 2.42 2.38 2.40 24,995,200 60,030,886
20 กรกฎาคม 2563 2.38 2.42 2.36 2.40 6,050,500 14,482,718
17 กรกฎาคม 2563 2.40 2.42 2.38 2.38 4,520,100 10,822,262
16 กรกฎาคม 2563 2.40 2.40 2.38 2.40 8,357,800 20,017,072
15 กรกฎาคม 2563 2.38 2.42 2.38 2.40 11,055,000 26,524,002
14 กรกฎาคม 2563 2.34 2.44 2.34 2.38 42,987,800 102,925,714
13 กรกฎาคม 2563 2.44 2.46 2.34 2.34 29,473,400 70,296,616
10 กรกฎาคม 2563 2.42 2.46 2.42 2.42 11,870,500 28,956,380
09 กรกฎาคม 2563 2.42 2.46 2.42 2.42 21,433,200 52,273,594
08 กรกฎาคม 2563 2.42 2.44 2.40 2.42 25,045,000 60,649,444
07 กรกฎาคม 2563 2.42 2.44 2.40 2.42 24,545,500 59,376,092
03 กรกฎาคม 2563 2.44 2.44 2.40 2.40 22,712,900 54,827,466
02 กรกฎาคม 2563 2.44 2.44 2.42 2.42 8,957,900 21,774,250
01 กรกฎาคม 2563 2.48 2.48 2.40 2.42 32,687,000 79,389,708
30 มิถุนายน 2563 2.44 2.48 2.42 2.46 24,874,500 61,077,192
29 มิถุนายน 2563 2.44 2.46 2.40 2.40 12,410,300 29,981,654
26 มิถุนายน 2563 2.44 2.48 2.42 2.44 11,795,000 28,947,766
25 มิถุนายน 2563 2.42 2.46 2.38 2.44 19,480,900 47,015,072
24 มิถุนายน 2563 2.44 2.50 2.42 2.44 22,716,100 56,053,014
23 มิถุนายน 2563 2.42 2.48 2.42 2.44 34,727,800 84,682,584
22 มิถุนายน 2563 2.44 2.48 2.40 2.40 52,505,100 127,905,396
19 มิถุนายน 2563 2.46 2.48 2.42 2.44 51,636,800 126,189,018
18 มิถุนายน 2563 2.50 2.52 2.44 2.46 32,804,200 81,227,960
17 มิถุนายน 2563 2.52 2.56 2.50 2.50 23,013,500 58,018,072
16 มิถุนายน 2563 2.54 2.58 2.50 2.52 27,551,600 70,090,464
15 มิถุนายน 2563 2.56 2.58 2.48 2.48 25,876,100 64,735,160
12 มิถุนายน 2563 2.52 2.60 2.46 2.58 24,480,400 62,280,032
11 มิถุนายน 2563 2.58 2.58 2.50 2.52 16,751,100 42,543,434
10 มิถุนายน 2563 2.54 2.58 2.54 2.56 13,966,200 35,749,982
09 มิถุนายน 2563 2.58 2.60 2.52 2.54 16,405,200 41,987,524
08 มิถุนายน 2563 2.60 2.62 2.56 2.58 26,538,200 68,648,936
05 มิถุนายน 2563 2.60 2.62 2.56 2.58 40,428,700 104,751,462
04 มิถุนายน 2563 2.54 2.62 2.52 2.60 60,918,000 157,023,258
02 มิถุนายน 2563 2.56 2.58 2.52 2.52 20,093,200 50,959,288
01 มิถุนายน 2563 2.56 2.58 2.54 2.56 18,236,100 46,664,060
29 พฤษภาคม 2563 2.54 2.58 2.52 2.58 25,246,900 64,401,298
28 พฤษภาคม 2563 2.60 2.60 2.52 2.54 36,637,800 94,053,664
27 พฤษภาคม 2563 2.56 2.62 2.54 2.58 38,857,300 100,044,558
26 พฤษภาคม 2563 2.56 2.60 2.52 2.56 57,412,700 147,880,844
25 พฤษภาคม 2563 2.54 2.60 2.52 2.54 61,836,200 158,306,046
22 พฤษภาคม 2563 2.58 2.60 2.52 2.54 32,409,100 83,155,632
21 พฤษภาคม 2563 2.54 2.58 2.48 2.58 73,138,600 185,390,026
20 พฤษภาคม 2563 2.50 2.54 2.48 2.52 30,107,200 75,442,976
19 พฤษภาคม 2563 2.46 2.52 2.46 2.50 48,362,700 120,670,776
18 พฤษภาคม 2563 2.46 2.48 2.40 2.46 27,450,100 66,912,550
15 พฤษภาคม 2563 2.48 2.48 2.40 2.46 44,248,100 108,124,926
14 พฤษภาคม 2563 2.44 2.50 2.42 2.46 43,915,800 108,614,310
13 พฤษภาคม 2563 2.40 2.46 2.40 2.44 28,497,700 69,036,150
12 พฤษภาคม 2563 2.42 2.44 2.40 2.40 21,355,400 51,658,064
11 พฤษภาคม 2563 2.40 2.42 2.40 2.42 10,619,600 25,671,570
08 พฤษภาคม 2563 2.42 2.42 2.36 2.40 17,872,800 42,812,712
07 พฤษภาคม 2563 2.42 2.42 2.32 2.42 30,816,700 73,259,090

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น