เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 16 ต.ค. 2563 ถึง 15 ม.ค. 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 17 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 )
2.56 2.60 2.42 2.46 223,596,600 558,193,956
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 16 ธันวาคม 2563 )
2.58 2.70 2.50 2.54 633,378,600 1,635,150,448
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 มกราคม 2564 2.56 2.58 2.54 2.54 11,092,600 28,313,962
14 มกราคม 2564 2.56 2.62 2.54 2.56 34,883,800 89,684,854
13 มกราคม 2564 2.54 2.56 2.50 2.54 26,933,000 68,207,068
12 มกราคม 2564 2.62 2.64 2.54 2.54 51,878,500 133,413,022
11 มกราคม 2564 2.64 2.68 2.62 2.62 53,712,700 141,986,862
08 มกราคม 2564 2.56 2.66 2.54 2.66 147,174,300 384,850,182
07 มกราคม 2564 2.50 2.56 2.48 2.54 31,468,000 79,582,140
06 มกราคม 2564 2.50 2.54 2.48 2.50 29,302,100 73,687,114
05 มกราคม 2564 2.46 2.52 2.44 2.50 17,878,400 44,441,816
04 มกราคม 2564 2.46 2.46 2.40 2.44 17,048,000 41,518,248
30 ธันวาคม 2563 2.50 2.52 2.46 2.46 9,964,700 24,714,552
29 ธันวาคม 2563 2.48 2.50 2.44 2.50 12,755,900 31,538,538
28 ธันวาคม 2563 2.48 2.48 2.44 2.48 13,114,700 32,314,784
25 ธันวาคม 2563 2.46 2.50 2.46 2.48 12,910,200 31,904,534
24 ธันวาคม 2563 2.46 2.48 2.44 2.46 22,512,000 55,431,242
23 ธันวาคม 2563 2.46 2.50 2.44 2.48 21,267,700 52,745,796
22 ธันวาคม 2563 2.46 2.50 2.42 2.44 16,556,600 40,692,770
21 ธันวาคม 2563 2.46 2.52 2.44 2.46 34,959,600 86,622,924
18 ธันวาคม 2563 2.54 2.54 2.50 2.52 25,356,500 63,913,694
17 ธันวาคม 2563 2.56 2.60 2.52 2.52 54,198,700 138,315,122
16 ธันวาคม 2563 2.58 2.58 2.52 2.54 9,448,500 24,082,584
15 ธันวาคม 2563 2.56 2.58 2.54 2.58 7,840,500 20,129,740
14 ธันวาคม 2563 2.52 2.62 2.52 2.58 50,962,800 132,034,262
09 ธันวาคม 2563 2.54 2.56 2.50 2.50 53,754,000 135,384,034
08 ธันวาคม 2563 2.56 2.58 2.52 2.54 41,312,300 105,301,260
04 ธันวาคม 2563 2.58 2.60 2.56 2.56 18,234,900 46,963,814
03 ธันวาคม 2563 2.54 2.60 2.52 2.60 23,083,700 59,118,108
02 ธันวาคม 2563 2.56 2.56 2.50 2.52 22,402,400 56,675,170
01 ธันวาคม 2563 2.56 2.60 2.54 2.54 16,947,800 43,367,820
30 พฤศจิกายน 2563 2.60 2.60 2.54 2.54 21,026,600 53,983,334
27 พฤศจิกายน 2563 2.60 2.62 2.56 2.60 29,981,600 77,907,504
26 พฤศจิกายน 2563 2.64 2.68 2.60 2.62 41,988,200 110,388,310
25 พฤศจิกายน 2563 2.64 2.68 2.62 2.66 44,152,600 117,001,278
24 พฤศจิกายน 2563 2.70 2.70 2.60 2.60 28,534,400 75,306,714
23 พฤศจิกายน 2563 2.60 2.70 2.58 2.70 86,322,700 229,554,944
20 พฤศจิกายน 2563 2.50 2.58 2.50 2.58 45,349,000 115,517,034
19 พฤศจิกายน 2563 2.52 2.54 2.50 2.50 20,726,600 52,179,524
18 พฤศจิกายน 2563 2.54 2.54 2.50 2.52 18,159,100 45,810,486
17 พฤศจิกายน 2563 2.52 2.54 2.50 2.54 33,251,700 83,836,690
16 พฤศจิกายน 2563 2.58 2.60 2.52 2.52 19,899,200 50,607,838
13 พฤศจิกายน 2563 2.56 2.60 2.52 2.58 51,438,400 131,516,970
12 พฤศจิกายน 2563 2.52 2.54 2.50 2.52 24,132,100 60,576,636
11 พฤศจิกายน 2563 2.54 2.58 2.50 2.52 44,309,300 112,548,896
10 พฤศจิกายน 2563 2.52 2.54 2.50 2.52 32,484,900 81,867,258
09 พฤศจิกายน 2563 2.52 2.54 2.48 2.54 9,833,600 24,724,372
06 พฤศจิกายน 2563 2.56 2.56 2.50 2.52 15,833,200 39,990,250
05 พฤศจิกายน 2563 2.50 2.56 2.50 2.56 11,294,400 28,727,184
04 พฤศจิกายน 2563 2.46 2.50 2.44 2.50 17,961,800 44,354,428
03 พฤศจิกายน 2563 2.52 2.52 2.46 2.46 16,751,100 41,523,636
02 พฤศจิกายน 2563 2.52 2.52 2.48 2.50 9,963,800 24,915,702
30 ตุลาคม 2563 2.54 2.56 2.52 2.52 6,903,600 17,512,650
29 ตุลาคม 2563 2.58 2.60 2.52 2.54 15,077,000 38,481,870
28 ตุลาคม 2563 2.58 2.62 2.58 2.60 15,269,300 39,620,652
27 ตุลาคม 2563 2.62 2.64 2.58 2.60 15,633,800 40,556,802
26 ตุลาคม 2563 2.58 2.62 2.54 2.60 36,892,000 95,663,606
22 ตุลาคม 2563 2.54 2.60 2.54 2.60 22,817,200 58,703,620
21 ตุลาคม 2563 2.48 2.56 2.46 2.56 52,329,400 131,822,626
20 ตุลาคม 2563 2.40 2.48 2.38 2.46 27,609,000 67,149,470
19 ตุลาคม 2563 2.40 2.40 2.36 2.40 15,683,900 37,439,092
16 ตุลาคม 2563 2.40 2.44 2.40 2.40 9,598,400 23,167,596

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น