วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
18 พฤษภาคม 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
13 พฤษภาคม 2565 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
22 เมษายน 2565 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 สถานที่: โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
21 เมษายน 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
01 เมษายน 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กสิกรไทย
01 มีนาคม 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
25 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
04 กุมภาพันธ์ 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที
26 มกราคม 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
07 มกราคม 2565 13th Credit Suisse ASEAN Conference โดย หลักทรัพย์ เครดิตสวิส
06 มกราคม 2565 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ธนชาติ